Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-05 13:07:23  Jędrzej Małecki

Utworzono artykuł 270281 o nazwie 'Kierownictwo Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste270281
user_idpuste532106
resource_idpuste2292
namepusteKierownictwo Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
category_idpuste32988
language_idpuste1
shortpusteKierownictwo Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
fullpuste

Kierownictwo Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

publishfrompuste2019-11-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustekierownictwo-muzeum-ziemi-paluckiej-w-zninie
2019-11-05 13:07:23  Jędrzej Małecki

Pole slug zmieniło wartość z 'kierownictwo-muzeum-ziemi-paluckiej-w-zninie' na '270281_kierownictwo-muzeum-ziemi-paluckiej-w-zninie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugkierownictwo-muzeum-ziemi-paluckiej-w-zninie270281_kierownictwo-muzeum-ziemi-paluckiej-w-zninie
2019-11-05 13:07:23  Jędrzej Małecki

Załączono plik 655540

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2522332
user_idpuste532106
fobject_idpuste655540
resource_idpuste2292
modelpusteArticle
foreign_idpuste270281
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się