DRUKUJ
2019-06-12

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za rok 2018, opublikowane jest na stronie BIP Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

www.scuwznin.bip.gov.pl